Catastro

Existe un Punto de Información Catastral na casa consistorial situado nas dependencias municipais e que inclúe os seguintes servizos:

  • Consulta de datos catastrais non protexidos e certificación da referencia catastral
  • Consulta e certificación dos datos catastrais protexidos, polo propietario catastral, representante ou autorizado
  • Certificación negativa
  • Consulta do propietario catastral sobre a información das solicitudes de axudas do PAC
  • Recepción, dixitalización e rexistro de escritos e documentación con incidencia catastral
  • Notificación de acordos catastrais
  • Información e asistencia ao cidadán. Elaboración de declaracións e utilización do asistente gráfico
  • Consulta y certificación de datos catastrales protegidos por titulares catastrales colindantes, titulares de derechos reales, de arrendamiento y aparcería y herederos

(É obrigatorio ser propietario da mercadoría para certificar ou contar cunha autorización escrita do propietario da mercadoría e presentar DNI).

Acceso á web