Asuntos sociais

Os servizos sociais, para ser efectivos, son proporcionados pola administración máis próxima. A corporación municipal coñece ben o territorio e a poboación que os demanda, razón pola que o concello é quen os xestiona a primeiro nivel de xeito integrado co Sistema galego de servizos sociais. O concello de Beariz presta estes servizos conxuntamente a través da Asociación do Concello do Carballiño.

A traballadora social atende persoalmente ás oficinas municipais os luns e mércores de 9:30 a 14:00 horas. Podes concertar unha cita chamando ao concello.

Entre os procedementos máis destacados no concello de Beariz:

Este é o estado permanente no que se atopan as persoas que, por razóns derivadas da súa idade, enfermidade ou discapacidade e vinculadas á falta ou perda de autonomía física, mental, intelectual ou sensorial, requiren a atención doutra ou doutras persoas ou axudas importantes para a realización de actividades básicas da vida diaria.

Segundo o seu grao de dependencia, poden acceder a SERVIZOS OU BENEFICIOS ECONÓMICOS, sendo os servizos prioritarios sobre os beneficios.

Servizo de conciliación para pais e nais do concello que poden levar de balde aos seus fillos de 3 meses a 3 anos. Ten un máximo de 5 prazas. Está integrado no edificio CEIP de Beariz e conta coa asistencia de Beatriz Millán.

Visita o noso Facebook

Goza duns días de estancia nun hotel con pensión completa en varios destinos nacionais.

Programa de Turismo

Programa de Termalismo

Este servizo fornécese a través do C.I.M. do Concello do Carballiño a través dun convenio establecido entre a Asociación do Concello do Carballiño e o Concello do Carballiño.